Đất cách trường ĐHTN 5km sau chùa khánh vân – Giá 5xxtr 

Đất cách trường ĐHTN 5km sau chùa khánh vân
Dt 10×26
Tc 85m
Hướng đông nam
Đường hẻm oto vào đc hẻm 4m . Đường thông ra ql được
Giá 5xxtr 

Call: 0902.86.89.83