Nhanh đi khách ơi. Hẻm THỦ KHOA HUÂN. 

Nhanh đi khách ơi. Hẻm THỦ KHOA HUÂN.
7mx18m quy hoạch ODT
Gần trường lái luôn nhé.
Chốt 580tr lời luôn khỏi phải nghĩ.